Våra tjänster

Inga jobb är för stora eller för små för oss att utföra.

Ventilation & OVK

Du tillbringar 90% av ditt liv inomhus därför är det viktigt med ren luft och att kontroller utförs.

Sotning

31% av alla bränder i är eldstadsrelaterade, därför är sotning viktigt för att förhindra brand.

Rådgivning

Vill du ha rådgivning kring din ventilation, kanske i samband med ny- & ombyggnation eller renovering?

Ventilation & OVK

Ren luft - inte alltid en självklarhet
Det är viktigt att slå vakt om att luften Du andas inte innehåller föroreningar som skapar allergier och sätter ner Din motståndskraft. Inomhusluft med god kvalitet är en viktig grund för Din hälsa.

Med våra professionella, säkra och miljövänliga metoder garanterar vi bättre inomhusklimat och godkänd OVK-besiktning.

Avtal
Våra avtal finns till för att underlätta för dig. Fler och fler bostadsrättsföreningar, förvaltare och fastighetsägare gör det enkelt för sig genom att låta oss säkerställa ett friskt inomhusklimat.

Avtalet anpassas självklart till din fastighet och ventilationsanläggning. Ett typiskt serviceavtal kan till exempel innehålla:

 • Rensning av frånluftskanalerna i kök, bad och wc efter överenskommet intervall, anpassat till din fastighet.
 • Varje år rensar vi tvättstugans frånluftskanaler.
 • Rengöring av torktummalarens kondensator/fläkt samt kanal. Minskad brandrisk och lägre energiförbrukning.
 • Med tre eller sex års intervall utför vi, enligt lag, en obligatorisk ventilationskontroll i samband med rensningsarbetet.
 • Underhåll av ventilationsaggregat med filterbyte mm
 • Förslag på energibesparing tex byte av fläktmotor eller anpassade luftflöden.
 • Reservdelar filter fläktar givare don spjäll mm kan bytas vid behov.
 • Besöksrapport med noteringar om avvikelser/brister med åtgärdsförslag.
Kanaldokumenation
Bor du i en fastighet som vid flera tillfällen har blivit ombyggd? Är vinden omvandlad till lägenheter? Är fastighetens riktningar inkonsekventa? Har du problem med ventilationen?

Detta är några av anledningarna till att göra en dokumentation över ventilations- och rökkanalerna i din fastighet.

Kontakta oss för mer information och priser.

Kanalrengöring

Eftersom vi vistas större delen av våra liv inomhus är det oerhört viktigt att luften hålls fri från föroreningar. Med rena kanaler blir livet mer hälsosamt, både på jobbet och hemma.

Smutsiga kanalsystem kan orsaka allergier och andra hälsoproblem. Det kan leda till att tillförseln av frisk luft och utförseln av skämd luft rubbas. För att underlätta ventilationsarbetet för dig som till exempel sitter i brf-styrelse, erbjuder vi serviceavtal där vi tar hand om allt som rör ventilationen från regelbundet underhåll med filterbyten service av fläktar mm.

Ett smutsigt ventilationssystem skapar inte bara obehag och problem med inneklimatet.

Det ökar energiförbrukningen med ett ökat motstånd i tex ett aggregat från 100 pa till 200 pa. ökar effektförbrukningen i kvadrat enligt affinitets lagarna.
Ombyggnation
Om ni planerar att bygga om i fastigheten kan det vara klokt att redan i projekteringsstadiet tänka till angående ventilation och rökkanaler. Vi har många exempel på fastighetsägare som omvandlat vindar till vindslägenheter där man kapat och stängt av kanaler i vindsplanet som betjänar underliggande våningar. Därefter har man fått lägga ned stora belopp på att återställa ventilationen i fastigheten.

Vi rekommenderar därför att man utför en fullständig kanaldokumentation i ett tidigt skede och planerar eventuella förändringar i ventilationssystemet innan entreprenaden påbörjas.

OVK
Som fastighetsägare för flerbostadshus har du ansvar för att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) är utförd och godkänd. Vi utför OVK och åtgärdar även besiktningsanmärkningar. Vi hjälper dig därmed att bibehålla ett friskare inomhusklimat.

Leif Aronsson är vår besiktningsman med Riksbehörighet (K). Leif är även medlem i Funkis, ( funktionskontrollanterna i Sverige) medlemsnummer 1849.

Leif är även godkänd för mätning av Radon.
Claes Abrahamsson har Riksbehörighet (N).
Mickael Brunell har Riksbehörighet (N)

Mer information om OVK på boverkets sida ovk

Tvättstuga & Ventilation
Vi kan inte hjälpa dig med ouppfostrade tvättstugekamrater , men vi kan se till att inomhusklimatet är friskt och att maskinerna får den ventilation de behöver för att fungera väl och hålla länge.

Typiska problem i tvättstugor är ej rengjord ventilation, för lite tilluft och maskiner som värmer upp varandra p g a fel-installerad ventilation. Detta kan vi hjälpa dig att åtgärda.

Priser
 • Imkanal, kanal till spisfläkt, kontrolleras vid nybyggnation. Prisex för villa: 1000 kr inkl.moms
 • Flera av våra tjänster faller under ROT avdrag. Fråga vid beställning.

Ventilationsarbeten.

 • OVK utförs mot timkostnad eller fast pris enligt offert eller avtal.
 • Service/Underhållsarbeten av tex villa aggregat av minimastermodell
 • med rensning av kanaler samt nytt filter och injustering av luftflöde prisex 3000 + moms rotmöjlighet finns.
 • Ny fläktmotor Minimaster ( ACF) 1200 kr + m kondensator till motor 50 kr + m
 • Fettfilter till Minimaster kåpa BHG 320 kr + m metallfilter
 • Övriga filterpriser tex RDAA från samt utelufts filter utan metallram 110 kr + m

ev frakt kan tillkomma

Ring eller maila gärna om du vill ha pris på just ditt filter eller en annan reservdel.

Sotning

Sotning och brandskyddskontroll

Brandskyddet i våra bostäder har en stor betydelse. Med noggrann sotning och rengöring av eldstäder, rökkanaler och avgaskanaler minskar risken för bränder.

Vi utför alla typer av sotnings- och rengöringsuppdrag med utbildade sotare. Eftersom vårt arbete innebär en viss olägenhet för de boende har vi tagit fram information som skapar förståelse för det lagstadgade arbetet. Och som dessutom skapar goodwill för dig som är fastighetsägare och förvaltare.

Lagstadgad sotning
Vår skyldighet är att utföra sotning inom de intervall som föreskrivs i lagtexten, exempelvis en kakelugn eller öppen spis med rökkanal ska sotas vart tredje år om du trivsel-eldar. Eldar du för uppvärmning ska sotning utföras varje år.

Vi har avtal med följande:

Habo-Mullsjö Kommun

Aneby Kommun

Om du inte är nöjd med din lokal sotare finns det möjlighet att välja annan utbildad sotare, läs mer.
 https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/sotningocheldstader/sotasjalvansokan.4.144dbd2913726ecd25add5.html

Priser & Taxor

Habo-Mullsjö Kommun

 https://www.habokommun.se/Bygga-bo–miljo/Sotning-och-brandskyddskontroll/

 https://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Bygga-bo-och-miljo/Brandskydd-sotning/

Aneby kommun
Arbetsordning för sotning och brandskyddskontroll
Sotningsfrister och brandskyddskontrollfrister

Se aktuella taxor på 

https://aneby.se/sidor/boende-miljo-och-trafik/bygga-och-bo/bostad-och-halsa/sotning-och-brandskyddskontroll.html

 

Vid kommunala uppdrag som sotning och brandskyddskontroll är priset fastställt efter upphandling, se taxor ovan.

Pris för skorstensbesiktning beror på uppdraget. Vid beställning var noga förtydliga antalet rökkanaler och eldstäder som skall kontrolleras. Vid kontroll av nyinstallerad eldstad, skall redovisas till kommunens byggnadsnämnd, är priset ca 1.700 kr inkl.moms, plus reseersättning 50 kr/mil.

Rådgivning

Rådgivning
Har du frågor och funderingar kring din ventilation, kanske i samband med ombyggnad, renovering eller nybyggnation, så är du välkommen att kontakta oss för en konsultation. Vi har bred kompetens och utbildade skorstensfejaringenjörer, -tekniker och byggnadsingenjörer.

Vi hjälper gärna till med planering, injustering, OVK och konsultationer gällande din ventilation!

Ring oss: 036-12 99 03

Skicka in en förfrågan

I formuläret nedan kan du skicka in en förfrågan till oss om du vill ha något arbete utfört eller om du har någon annan fråga du vill ha svar på.